top of page
handshake.png

Ett helt nytt sätt för företag att förebygga missbruk

Genom vår självhjälpsapp kan dina anställda helt anonymt ta del av vårt program och Sveriges största digitala nätverk för att uppnå nykterhet. Vi löser problemet för dig som chef och arbetsgivare - enkelt och mycket kostnadseffektivt!
COMMUNITY

Få stöd, ge stöd och inspireras på nykterhetsresan. Här finns engagemang, kunskap och förståelse. Att göra denna resa tillsammans med andra ger styrka och motivation.

PROGRAM

Vi går till botten med orsaken till drickandet, gör upp med det förflutna och skapar nya sätt att tänka och agera. Här bygger vi grunden för ett tillfredsställande nyktert liv.

UTBILDNING

Digitalt utbildningsmaterial och fördjupningskurser för chefer, ledare och HR-personal. För er som vill öka er kompetens inom området eller saknar erfarenhet av att arbeta med dessa frågor.

En av fem anställda dricker för mycket

Tyvärr är det väldigt få som söker behandling, läkarvård eller annan hjälp för sitt beroende. Men det är inte för att människor inte vill ha hjälp.
Image-from-iOS-1-1024x727.png

Missbruk är väldigt vanligt i dagens samhälle. Bland fem miljoner arbetande svenskar är en miljon av dem i ett så kallat riskbruk eller redan utvecklat missbruk – alltså var femte anställd.    En destruktiv livsstil och bristande hälsa orsakar negativa effekter på produktivitet, prestation och det sociala, vilket skapar ett dysfunktionellt arbetsliv som även påverkar resten av arbetsplatsen.

På grund av alkohol förlorar företag i Sverige väldigt många effektiva arbetstimmar år efter år. Det handlar om medarbetare som sjukskriver sig på grund av sitt drickande, som kommer bakfulla till jobbet och inte klarar av att prestera och i de värsta fallen, medarbetare som dör i alkoholrelaterade sjukdomar, psykisk ohälsa och olyckor.

Forskning visar att beroendets stigma till stor del hindrar människor från att få den behandling de behöver. Många anser helt enkelt att det är ett för stort steg att be om hjälp och riskerar därför att öka sitt beroende, isolera sig mer eller dö. Detta ställer alltså stora krav på att arbetsgivaren bemöter dessa problem, både för de anställdas och företagets bästa.

Läs mer om alkoholens kostnader här.

Lösningen är anonymitet

Image-from-iOS-1024x727.png
Genom vår app hjälper vi människor bort från beroende- och missbruksproblem

Vi vill bryta stigmat runt beroendeproblematik. Därför har vi skapat ett attraktivt alternativ för den livsstilsförändring som ibland krävs, grundat i hoppfullhet och stolthet.

Möjligheten att vara anonym kombinerat med gemenskapen i vårt community av människor i samma situation skapar en lägre tröskel till förändring. Där finns ständig närhet till hjälp och stöttning när man behöver den som mest.

 

Appen erbjuder tillgång till programmet, övningarna och gemenskapen när som helst, oavsett var man befinner sig.

Läs mer om alkoholmissbruk i Sverige här.

Alkohol- och drogproblem beräknas kosta företag 3-4 procent av den totala lönekostnaden varje år.

Många negativa konsekvenser på organisationsnivå

Hur beroenden och missbruk kan påverka ditt företag:
 • Ökat antal och längre pågående sjukskrivningar

 • Dolda kostnader

 • Produktionsbortfall

 • Kvalitetsbrister

 • Skada på varumärket

 • Resurser går åt till ineffektiva rehabiliteringsinsatser

 • Arbetskamraterna blir negativt påverkade både känslomässigt och i arbetet

 • Energi och fokus går åt för chefer att hantera situationen

 • Energi och fokus går åt för den anställde att försöka dölja problemen

Namnlös-design-1024x1024.png

Låt oss hjälpa ditt företag

Image-from-iOS-2-1024x727.png
Vi erbjuder:
 • Inloggningsuppgifter till utbildningsportalen för chefer

 • Tillgång till kod för anställda som ger premiumfunktioner i Cairy.app

 • Material och information till företagets medarbetare samt till chefer

 • Fysiska diplom och material/broschyrer som kan användas på kontoret

 • Digitalt diplom som kan användas på hemsida, sociala medier och e-mail signaturer

Cairy-programmet

Att erbjuda vårt program är ett smart sätt för ditt företag att hjälpa anställda att hantera sin riskkonsumtion och komma till rätta med eventuella missbruk. 
Rensa upp.png

Appens samlade funktionalitet är lättillgänglig och kraftfull.


Med hjälp av programmets pedagogiska och välstrukturerade innehåll får deltagarna hjälp att lära känna sig själva på djupet.

Syftet med programmet är att utforska vad som ligger bakom ens destruktiva beteende och syn på sig själv.


Efter att ha slutfört programmet behärskar man en rad olika tekniker och tillvägagångssätt som hjälper en att hantera sina känslor och tillvaron.

Läs mer om vårt program här

Utbildningsportal för chefer och HR-personal

I vår utbildningsportal finns det material till chefer, ledare och HR-personal för att öka kunskapen och medvetenheten på ditt företag kring följande:
image-1-1024x852.png
 • Varför vi bör prata om alkohol och missbruk

 • Myter om hur man kan undvika problem

 • Genetiska och biologiska riskfaktorer

 • Hur vi dricker i Sverige

 • Alkoholproblem inom arbetslivet: kostnad och risker

 • Riskyrken och risksituationer

 • Arbetsgivarens ansvar för att förebygga och rehabilitera på arbetsplatsen

 • Skillnaden mellan att rehabilitera, tidig upptäckt och att förebygga

 • Tidiga och sena tecken på beroende

 • Chefen/ledaren som förebild

 • Det viktiga (och svåra) samtalet med den anställde

CSR

Ditt företag kan vara med och bidra till att förändra människors liv på riktigt och förändra livet för barn som växer upp med missbrukande föräldrar.
Outsmarting.addiction-1024x1024.png

Alla beslut och allt vi gör på Cairy utgår från vår stora vision – ”Outsmarting Addiction Together”.

Förutom att köpa vår B2B-tjänst som gör att ni kommer öka lönsamheten och hjälpa era befintliga medarbetare, kan ni vara med och stötta andra människor som inte har råd med prenumerationen själva. Efter att ha skänkt ett bidrag kommer ni få ett skriftligt meddelande från personen ni hjälpt. Där berättar personen exakt hur ni har förändrat hens livssituation. Just ert bidrag hjälper alltså till att göra enorm skillnad i andra människors liv!

Detta är i allra högsta grad ett betydelsefullt och fint socialt ansvarstagande som gör skillnad på riktigt. Så låt därför ditt företag vara med oss i vårt arbete för tusentals människors viktiga livsförändringar.

Vi kallar det Cairy – CSR +

Vill du veta mer om vår företagslösning? Varmt välkommen att höra av dig!

bottom of page