top of page
  • emmaahlenius

Förlåtelse

Något som växer fram i takt med läkningsprocessen.


Att förlåta är att ge upp att känna vrede, smärta, ilska eller behovet av hämnd som du har i förhållande till någon eller något har skadat dig. Det upplevs som en djup lättnad. Spänningar släpper eftersom du inte längre är fast av att inte kunna gå vidare i livet på grund av det som hände. Du behöver inte längre hämnd eller gottgörelse. Du plågas inte längre av smärtsamma känslor.
Du kan inte tvinga fram förlåtelse. Du kan inte FÖRSÖKA att förlåta. Du kan inte förmå fram förlåtelse hur mycket du än vill.

Den största missuppfattningen i förhållande till förlåtelse är att du helt enkelt kan välja att förlåta. Många närmar sig förlåtelse som om det är en röd knapp som du bara kan trycka på. Om du inte har tryckt på den ännu måste du antingen vara intellektuellt utmanad eller njuta av att envist vägra komma över något.


Andra vill att du ska förlåta av två skäl. Det första är att det är naturligt att vilja att människor ska må bra istället för dåligt. Det andra är att det får dem att känna sig obekväma kring oss som har negativa känslor, speciellt om dessa känslor handlar om en specifik person. Och framför allt om dessa känslor handlar om dem själva. Med andra ord, de vill att vi ska ändra hur vi känner oss eftersom de inte är ok med att känna sin egen negativa känsla. Att säga till någon att de måste förlåta är ett känslomässigt övergrepp. Det är att berätta för någon att de inte ska känna hur de känner och därför sluta känna hur de känner. Det är att skambelägga någon för sina känslor. Om du säger åt någon att förlåta någon specifik, är du en medbrottsling till den andra personens brott. Du säger till personen som känner sig djupt sårad av någon att bara ta det.

Du vill förlåta av två skäl. Den första är att det är naturligt att vilja må bra. Om du känner att du inte kan komma över något, som att du är rasande och arg och behöver hämnd, så mår du inte bra. Den andra är att förlåtelse anses vara så etisk och icke-förlåtelse så dålig. Du kan inte vara i ett tillstånd av icke-förlåtelse och känna att du är en bra person. Du känner att du måste förlåta för att behålla en positiv självuppfattning. Det finns ett scenario där detta vänds och det är när det gäller att förlåta oss själva. Undermedvetet känner vi att vi blir dåliga av att förlåta oss själva. Att vi aldrig får förlåta oss själva för hur vi har skadat oss själva eller andra, för om vi släpper oss själva fri riskerar vi att orsaka skada igen.

Den främsta anledningen till att du inte kan tvinga fram förlåtelse är att brist på förlåtelse handlar om smärtsamma känslor. Du kan inte bara välja att inte känna på ett visst sätt, som om du trycker av en röd knapp med din fria vilja. Känslor fungerar inte så. Dina känslor ljuger aldrig. De ljuger aldrig eftersom de alltid är en helt korrekt återspegling av en uppfattning som du har. För att känna annorlunda måste du därför ändra ditt perspektiv helt och hållet. Och tyvärr är att ändra din uppfattning inte heller något som du bara kan välja att göra som om du trycker på en röd knapp. Till exempel; en rattfull förare kör på dig och du blir förlamad. Nu krävs det mycket mer än att bara bestämma dig för att se det som välsignelse att ha blivit förlamad, istället för att känna att det är en förbannelse varje gång du måste hissa upp dig på din rullstol. När vi har blivit sårade förtrycker och förnekar vi ofta den del av oss som känner de där råa olösta känslorna och identifierar oss med en coping-del av oss själva som är ”bortom allt”. Vi kan inte läka om vi inte är villiga att erkänna var vi är och vilka vi är. Att förbigå är som att bryta benet, men att inte vilja erkänna det, sätta ett plåster över frakturen och försöka fortsätta framåt ändå.

Det krävs en mycket skarp iakttagelseförmåga för att urskilja om någon verkligen har förlåtit eller om de har skapat en falsk persona samtidigt som de undertrycker resten av sig själva som råkar vara bortom allt. När vi vänder oss bort från vår smärta överger vi oss själva. Vi motsätter oss just det vi försöker undvika. Sann förlåtelse sker när alla delar av oss kan gå framåt och mår bra av att göra det, inte bara vissa delar av oss.


Med det sagt, hur kommer man till en plats för förlåtelse?

1. När du är i ett tillstånd av smärta för att du känner dig sårad, få tanken av förlåtelse ur ditt huvud. Tänk på hur du kan läka istället. Förlåtelse innebär att en djup läkning måste ske. Under resan av din läkningsprocess sker förlåtelse naturligt. Förlåtelsen uppstår som ett resultat av att du tagit tidigare steg på den läkande vägen. När något är oläkt uppvisar det ett mönster som vi inte gillar. Därför kan vi avsevärt förenkla läkning genom en förändring av ett mönster som är oönskat till ett mönster som önskas. Detta innebär vanligtvis att det ändras till det motsatta mönstret. Därför är det andra lagret att förstå om läkning -att läka är att uppleva motsatsen.

Om vårt ben är brutet, att ändra mönstret av brutet till dess motsats är att sätta ihop/ laga det. Om vi ​​känner oss förnedrade är att läka att känna oss värderade. Om vi ​​misshandlas är att läka att behandlas kärleksfullt. Om vi ​​känner oss maktlösa är att läka att känna oss bemyndigade. Om vi ​​har fastnat är att läka att kunna röra oss.

Nu när du förstår att läka är att ändra ett mönster till det motsatta, titta på vilken situation du känner brist på förlåtelse. Titta på smärtan du upplevde. Vad skulle det motsatta mönstret vara? Gör det till ditt mål, inte förlåtelse. Ibland sker förändringen av ett mönster som detta (förflyttningen från maktlös till bemyndigad till exempel) med en förändring av en enda tro och tar ingen tid alls. Andra gånger är det en process som involverar förändring av flera övertygelser och upplevelse av flera saker och många lager tills en person verkligen upplever motsatsen och därför har läkt.

Om dina relationer fortfarande är smärtsamma som ett resultat av dina barndomsrelationer med mamma och pappa, är chansen stor att du inte har förlåtit dem. När du befinner dig i ett riktigt bra förhållande, är det som om du har förändrat mönstret som orsakades av den ursprungliga skadan. Du behöver ingenting från dem längre när det gäller gottgörelse. Du har redan det du behöver. Därmed har du förlåtit mamma och pappa.

2. Du måste sluta göra motstånd där du är, sluta förvänta dig att du ska må bättre och förvänta dig att du ska förlåta. Istället måste du erkänna var du är. Acceptera att där du är, är verkligheten. Det handlar inte om att godkänna var du är. Det handlar om att acceptera verkligheten om där du befinner dig. Hur du känner är hur du känner. Istället för att fly från de där mycket smärtsamma känslorna och den del av dig själv som känner dem, var helt, villkorslöst närvarande med dem. Lyssna efter de mycket viktiga personliga sanningar som förmedlas av varje känsla. Med varje känsla som uppstår måste du:

#1. Bli medveten om känslan

#2. Bry dig om känslan genom att se den som giltig och viktig

#3. Lyssna empatiskt till känslan i ett försök att förstå hur du känner. Detta gör att du kan känna dig trygg att vara sårbar utan rädsla för att döma.

#4. Erkänn och validera dina känslor. Detta kan inkludera att hitta ord för att benämna din känsla. För att erkänna och validera känslor behöver du inte validera att de tankar du har om dina känslor är korrekta, istället behöver du veta att det är en giltig sak att känna som du känner. Till exempel, om tanken bakom din känsla är ”Jag känner mig värdelös”, bekräftar vi inte oss själva genom att säga ”Jag har rätt, jag är värdelös”. Du skulle kunna bekräfta genom att säga ”Jag kan se hur det skulle få mig att känna mig värdelös och vem som helst skulle känna på samma sätt om de var jag”.

#5. Att tillåta dig själv att känna hur du känner och att uppleva dina känslor fullt ut innan du går mot någon form av förbättring av hur du känner. Du utövar villkorslös närvaro och kärlek. Du är där med dina känslor utan att försöka ”fixa” dem.

#6. Först efter att dina känslor har validerats, erkänts och helt känts, kan du lägga strategier på sätt att växla till ett bättre känslotillstånd. Detta är steget där du kan hitta nya sätt att se på en situation som kan förbättra hur du känner dig.

Ofta när du accepterar en verklighet i förhållande till något som har skadat dig, hamnar du i sorg. Sorg är en process som du måste tillåta dig själv att uppleva fullt ut, inte försöka fly ur. Det finns ofta en uppfattning om en förlust i samband med att bli sårad.

Anledningen till att du känner dig hämndlysten och arg är för att det är en förbättring av den maktlöshet som du känner när någon skadar dig. Om du ​​ägnar ditt liv åt att motstå det som hände, vilket är vad du gör när du inte kan acceptera verkligheten av det som har hänt, lever du ditt liv med att driva mot det som var istället för att lägga din energi på det du vill skapa istället3. Förlåtelse uppstår när du hittar ett perspektiv som verkligen förändrar hur din mest sårade aspekt ser på situationen. Du kan leta bokstavligen var som helst efter detta. Perspektiven finns absolut överallt. Låt oss till exempel säga att du blev sårad av din mamma. Om någon säger, ”Hennes barndom var ännu värre än din, hon gjorde så gott hon kunde”, kommer detta perspektiv inte att göra något när det gäller att skapa förlåtelse. I själva verket gör det bara hur du mår sämre eftersom det antyder att hur du känner är fel. Vad du måste göra är att leta efter ett perspektiv som utan att ogiltigförklara ditt eget, får dig att ändra ditt sätt att se på situationen så att du känner genuin lättnad i förhållande till ilska, vrede och önskan om hämnd. Perspektivet som fungerar kommer att vara unikt för varje person och unikt för varje situation.


Att tvinga fram en förlåtelse ur någon är som att försöka tvinga en paralyserad att gå upp och springa en vecka efter olyckan. Omöjligt.


4. Medkänsla och empati. Detta steg bör aldrig göras i förtid. Om du försöker få någon som blivit sårad att finna medkänsla för personen som de känner sig sårad av är det kränkande. Det är att be en person att öppna sitt hjärta för någon som skadat det. Medkänsla ska inte pressas på någon för att de ska känna sig som en bra person eller göra det som är ”rätt”, utan för att de är redo att stoppa den fruktansvärda känslan av spänning som ilskan och sorgen skapar. Medkänsla är en form av anknytning eftersom den uppstår när du känner en sympatisk gemensamhet med någon. Du upplever med andra ord en gemensam känsla av smärta. Det finns en inneboende harmoni i delade känslor, såväl som i delad förståelse. När du känner medkänsla känner du sorg, förståelse och oro för någon annans lidande. Tänk tillbaka på en tid när du tittade på en film eller ett program där en karaktär upplevde något som fick dem att lida. Omedelbart fick du en fysiologisk känsla av anknytning till den karaktären. Du relaterade direkt till den personen, förstod dem och vad de behöver. Detta är medkänsla. Medkänsla uppstår direkt när någon upplever smärta som vi relaterar till. Medkänsla uppstår naturligt som ett resultat av att relatera till någons lidande. För att känna medkänsla och veta vilka åtgärder du ska vidta mot den saken är att LETA EFTER HUR DU FÖRHÅLLER DIG TILL DERAS SMÄRTA.


5. Tacksamhet eller uppskattning. Precis som med steget av medkänsla, så bör detta steg aldrig skyndas på. Om du försöker få någon som blev sårad att finna tacksamhet eller uppskattning för hur de sårades, är det kränkande. Det är att be någon att kyssa handen som slår dem. Ofta sker detta naturligt och på egen hand som ett resultat av att man lever i tillståndet av läkande. Detta är steget där en person är redo att öppna sig för perspektivet som innehåller upplevelsens gåva. Det är här du kan se hur den smärtsamma upplevelsen eller den smärtsamma personen tillförde ditt liv positivt på något sätt.


6. Möt det steg av förlåtelse som kallas vägran att förlåta. Bitterhet är en stor del av förlåtelse. Du kan inte vara helt medveten om bitterhet utan att vara medvetna om den undermedvetna positiva avsikten under den. Det är en vägran att förlåta. Att släppa taget eller förlåta ger dig en känsla av att samtidigt vara tvungen att släppa det ouppfyllda behovet av att behandlas rättvist. Det känns som ett självförräderi. Och så, för att hedra din smärta såväl som dina behov av att få rättvis behandling, kommer du inte att förlåta. Bitterhet kan i grunden vara som en vägg som du använder för att skydda dig själv och försöka få dina behov tillgodosedda.

Du kan hålla bitterhet som både en gräns och en personlig påminnelse som om du skulle säga ”Ingen kommer någonsin att göra det här mot mig igen”. Även känslan av själv, även kallat egot, kan känna en känsla av att det är bra när den är i offerrollen (bra och rätt) med någon annan i förövarrollen (dålig och fel). Ofta, särskilt i nära relationer, sätts den andra personen i en roll där de måste ”gottgöra dig”. Detta är en mindre maktlös roll med mer garanti för rättvis behandling framöver. Så det kan vara ett sätt att använda tidigare felaktig behandling som hävstång för att få det du vill ha från någon och/eller för att känna dig trygg.

Alla människor i sig leds i riktning mot förbättring och läkande. Du behöver inte tvinga dem att läka mer än att du måste hålla ihop de två sidorna av deras snitt för att det ska läka. Det känns inte bra för människor att vara på en plats av ilska, förbittring och en känsla av att vilja hämnas. Därför leds alla människor i sig mot förlåtelse.


Men du kan fråga dig själv ”Vad behöver jag för att släppa den här situationen eller vad behöver jag för att förlåta i den här situationen?” Vad kan jag göra med det jag har, varifrån jag är? När du förlåter någon är det som om du släpper en fånge fri bara för att upptäcka att du var fången hela tiden. Lycka och inre frihet finns i förändringen av den synvinkel du har om ett ämne. Om du tar bort dig själv tillräckligt långt från smärtans begränsade synvinkel, kommer du att se att vi alla är ingenting annat än offer av offer. Men du kan inte tvinga fram förlåtelse eftersom du inte kan tvinga fram hela processen.


Att förlåta är inte att glömma. Du kan inte ljuga för dig själv för alltid att du är där du inte är. Du kan inte förlåta dig själv bara för att du vet att det skulle vara en bättre plats att vara på. Förlåtelse är att läka tillståndet av smärta i ditt eget liv. Du har inte helt förlåtit något förrän du kan finna ett genuint godkännande för att det har hänt till den grad att det inte finns något kvar att förlåta. Och detta perspektiv är ett som alla människor har kapacitet att nå om vi bara har tillräckligt med kärlek i oss för att låta processen utvecklas.

Innehållet är baserat på information från denna video:


10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page