top of page
  • Writer's pictureMathilda Gustafsson

Varför kan barndomstrauma vara orsaken till missbruk? - Vi listar 3 kriterier

Updated: Apr 19

Summering: Att fastna i beteenden och självmedicinering som för tillfället får oss att fly undan smärta leder till att vi tappar kontakten med oss själva. När vi identifierar ett missbruk, finns det tre olika kriterier att ha i åtanke. En väg till att förstå missbruk sker genom kunskapen kring hur trauma påverkar våra liv.

””

Vid extra svåra stunder, när vi känner oss maktlösa inför vårt beroende så kan en djupare reflektion uppstå. Funderingar kring när, hur och varför vi hamnar i dessa situationer där vi inte längre känner igen oss själva uppenbarar sig. Det är svårt att förstå hur vi hamnat i vår situation och i vårt beroende. Det i sin tur kan yttra sig som överkonsumtion och försök till självmedicinering med exempelvis alkohol och olika substanser. Någonstans finns en längtan till känslomässig frid inom oss och för att nå dit krävs en förståelse för smärtan vi bär på.Vad är ett missbruk?

Dr Gabor Maté.

Den kanadensiska läkaren och författaren Dr. Gabor Maté, specialist inom trauma och missbruk, definierar beroende som

Ett beteende i vilket personen finner tillfällig lättnad och därför längtar efter. Men sedan genomlider negativa konsekvenser utav samt inte har förmågan att ge upp”


Vi ser processen av ett sökande efter tillfällig lättnad men som långsiktigt leder till skada.

Enligt Dr. Maté finns tre specifika kriterier för att definiera ett missbruk:

  • Det första handlar om en längtan efter det beroendeframkallande beteendet eller substansen.

  • Det andra handlar om att engagera sig i det beroendeframkallande beteendet eller substansen, antingen för att uppleva njutning eller tillfällig lindring av smärta.

  • Det tredje kriteriet som definierar missbruk är en oförmåga att ge upp beteendet eller ämnet.

Dr. Maté visar en väg till att förstå missbruk genom kunskap kring trauma, vilket är en av de största faktorerna.

Smärtsamma händelser i vår barndom

””

“Missbruk är nästan alltid ett försök att hantera trauma från barndomen, vilket det gör temporärt, medan det skapar ännu större problem långsiktigt…”. Enligt Dr. Maté är beroende aldrig ett val vi gör, det är ett försök att lösa ett djupt problem i våra liv orsakat av tidigare smärtsamma händelser. Vi känner ilandet av ett själsligt mörker och detta är ett tecken på trauma som uppkommit under vår barndom. Barn som blivit sårade och sedan varken fått stöd, blivit sedd, hörd, accepterad, eller hjälpt blir fångade i sina sår. Dessa barn fastnar i olika föreställningar som påverkar uppfattningen av dem själva och omvärlden. Som vuxna kan vi sedan fastna i beteenden som för stunden hjälper oss att fly undan smärtan som vi begravt inom oss från de tidiga åren. Vi har tappat kontakten med oss själva och vår inre trygghet vilket kan göra det svårt att hantera det livet kommer med.


För att förändra dessa beteenden behöver vi reglera relationen till oss själva och bli vän med den sidan av oss som bär på såren. Vi behöver förstå vad beroendet uppfyller inom oss och vilken typ av smärta vi bär på som vi försöker att dämpa. Genom att finna nya verktyg och våga släppa våra försvarsstrategier kan vi hitta till nyfikenheten. Detta är en viktig nyckel på vägen till läkning. Vi vill ställa oss frågor i närvaro, öka medkänslan inom oss själva och skapa möjligheter till att få känna oss hela.

Verktyg som fungerar och förändrar

””

I vår app finns dessa verktyg för dig att hantera det som ett beroende medför. Du får bland annat färdigheter i att hantera begär och vad du själv kan göra för att hålla ut och undvika återfall. Du får även lära dig att öka medkänslan hos dig själv genom olika former av guidade övningar. Få saker är så viktigt i arbetet med att bli fri från sitt missbruk som stödet från andra i samma situation, därför finns också Cairys community i appen. Här får du möjlighet att anonymt dela med dig av dina upplevelser och vad du går igenom tillsammans med människor som befinner sig i samma situation samtidigt som du finner stöttning och vägledning.

Cairy finns till din hjälp och allt du behöver veta är att du vill sluta dricka. Här nedan finner du en länk som tar dig direkt till appen och samtidigt ett stort steg fram i arbetet till att bli fri från missbruk.


Du är inte ensam!

https://cairy.app


Vill du läsa ytterligare kring kopplingen mellan trauma och missbruk , rekommenderar vi dessa intervjuer med Doktor Gabor Maté: -"The root cause of trauma" Dr. Gabor Maté on "On Purpose" with Jay Shetty https://www.youtube.com/watch?v=OTQJmkXC2EI&t=1676s

-"Break addiction" Dr. Gabor Maté on "School of greatness" with Lewis Howes https://www.youtube.com/watch?v=j8t_ir0ogtA&t=3729s

99 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page