top of page

Program

Introduktion till Cairy-programmet

Vi vägleder dig framåt i din nykterhetsresa

- Genom insikter och acceptans

Cairy-programmet är ett steg-för-steg-program i åtta delar där du med hjälp av nyvunnen kunskap och övningar leds till roten av ditt missbruk. 

De enkla stegen i vårt program hjälper dig att reda ut de problem som ofta är orsaken till att du hamnat där du är, för att sedan bana väg till att lyckas ta kontroll över ditt liv.

Programmet bygger på vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt kombinerat med övningar och tankar från visdomsmetoder. Målet är att utveckla din självkännedom genom att skapa en kontakt och medvetenhet kring tankar, känslor, och beteendemönster hos dig själv. Du lär dig stänga av din autopilot och istället hitta drivkrafter till att fatta medvetna beslut.

ifyllda kryssrutor ur appens program. Övningen “hur motiverad är jag”, är i fokus.

Det finns alltid en bakomliggande orsak till våra beteenden och handlingar

I programmet skapas en förståelse för varför du gör som du gör och varför du försöker undkomma eller fly från vissa känslor och platser inom dig. Du lär dig navigera i ditt känsloliv, tankemönster, beteenden och relationer. Genom full medvetenhet om din attityd, motivation och självkänsla lär du känna dig själv på ett nytt, djupare plan.

Vi behandlar och gör upp med svåra känslor såsom skam, sorg och ilska. Dessa känslor brukar ligga till grund för viljan att fly. Syftet är att stanna upp, se inåt och reda ut exakt vad det är du flyr ifrån. För när vi rensat upp i bagaget kan vi börja reparera oss själva och gottgöra i våra relationer till människor runt omkring oss. Med självinsikt och förståelse kan vi växa på riktigt och börja bli bättre människor. Genom programmet får du verktygen för att göra upp med lidandet och påbörja ditt nya liv!

Steg 1

Huvudet ovanför vattenytan

Här handlar det om motivation, nervsystemet, trauma, hur vi kan hantera sug och lite om vikten av att ha förståelse för toleransfönstret.

””
””
Steg 2

Minskad oro- ökad trygghet

Med huvudet ovanför vattenytan kan vi börja fokusera på trygghet. I detta avsnitt får du lära dig olika sätt att minska oro och otrygghet genom att börja öppna upp för hjärtats energi.

Steg 3

Bli kompis med dig själv

I centrum av ditt liv står relationen med dig själv.  I detta avsnitt utforskar vi hindren och möjligheterna på vägen mot en mer stöttande och kärleksfull relation till oss själva.

””
””
Steg 4

Hantera det som saboterar

Här vänder vi uppmärksamheten mot det som saboterar vår sinnesro. Hur förebygger vi återfall?

Steg 5

Sätt kurs mot en ljusare framtid

Nu bygger du den nya versionen av dig själv! Den som kontinuerligt utvecklar nya färdigheter, ökar sin självkännedom och skapar vanor värdiga en vinnare.

””
””
Steg 6

Att utforska vem jag är

Vad menar vi egentligen när vi säger ”jag”? Syftar vi på den där rösten i huvudet som tillsammans med starka känslor skapar drama och leder oss på villovägar? Vi tittar närmare på egot och utforskar vägar att arbeta konstruktivt med vårt känsloliv.

Steg 7

Att läka ömma sår

Brutna ben som läker samman blir starkare än de var innan. Det är i såren vi bär på som ljuset kan leta sig in. Hur kan vi göra våra motgångar till våra största tillgångar?

””
””
Steg 8

Ge tillbaka

Med en stabil nykterhet flyttar vi fokus till att växa och blomstra. Tekniker och tillvägagångssätt för att låta ditt inre ljus skina starkare.

soluppgång över vatten.

Första steget till nykterhet

Träffa andra, dela med dig och umgås på Cairy

RECENSIONER

Hanna

Cairy har blivit lite som min morgon och kvällsrutin där jag ger mig själv ett löfte och blir påmind varje dag om varför jag vill fortsätta att vara nykter. Och på kvällarna kan jag läsa vad andra skrivit och jag känner en sån tacksamhet för mitt nya liv idag.Jag har kört 12-stegsprogrammet med sponsor och det känns som med verktygen därifrån, Cairy och även poddar så kommer mitt liv fortsätta att vara heeeelt fantastiskt.Och jag kan vara den bästa mamman jag kan för mina barn.Tack för en fantastisk app! Tror den verkligen förändrat många liv till det bättre.
bottom of page